กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

  


  แข่งขันทักษะทางคณิตศาตร์
 

 


  ประเมิน
ทักษะทางคณิตศาตร์

   


  ประเมินทักษะทางภาษาไทย

 

 


กิจกรรมวันไหว้ครู

 
 

 ประชาธิปไตยในโรงเรียน

 

เข้าค่ายพักแรม

ลูกเสือ - เนตรนารี

 

 วันแม่แห่งชาติ

 


 อบรมแชทอย่างปลอดภัย

 

 

 

 

 

 


   
บริจาคสิ่งของเด็กอ่อน

บ้านปากเกร็ด
 

 

 

 


   
เด็กน้อยฟันสวย

เคลือบฟลูออไรด์

 

 

 


   
ตรวจประเมินจากต้นสังกัด
 

 

 

 


   
ตรวจสภาพรถโรงเรียน
 

  

   กิจกรรม บริษัทรักลูก


 

      กิจกรรมกับ โจ๊คคนอร์

 

 

 ยินดีต้อนรับวัน

เปิดภาคเรียน 2/2561

 

 
SKT. ON TOUR


 

 


   อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

 

 

อบรม PLC

ชุมชนแห่งการเรียนรู้

pornyoulike.com hotpornvid.com xxxstreamingporn.net pornstorehouse.com pornmoviesxxx.com freesexpornvids.com adultworkfinder mloza adultporntrials ipornmovies

 
เปิดภาคเรียน 2/2561 
- วันที่ 1 พ.ย. 2561

---------------------------------

กิจกรรมลอยกระทง 
- วันที่ 22 พ.ย. 61

---------------------------------

สอบกลางภาค
- วันที่ 18-20 ธ.ค. 2561

---------------------------------

กิจกรรมวันคริสต์มาส

- วันที่ 24 ธ.ค. 2561

---------------------------------

หยุดเรียนเนื่องในวัน

คริสต์มาส+ขึ้นปีใหม่

- วันที่ 25 ธ.ค. 2561 - 1 ม.ค. 2562

---------------------------------

เปิดเรียน หยุดเรียนเนื่องใน

วันคริสต์มาส+ขึ้นปีใหม่

- วันที่ 2 ม.ค. 2562

---------------------------------

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

- วันที่ 11 ม.ค. 2562

---------------------------------

กีฬาสี

- วันที่ 24-25 ม.ค. 2562

---------------------------------

สอบ O-Net

- วันที่ 2-3 ก.พ. 2562

---------------------------------

กิจกรรมวันวิชาการ

- วันที่ 14 ก.พ. 2562

---------------------------------

สอบปลายภาคเรียน

- วันที่ 1-5 มี.ค. 2562

---------------------------------

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น อ.3, ป.6, ม.3

- วันที่ 9 มี.ค. 2562